VCA certificaat

We hebben het VCA certificaat behaald en mogen het VCA logo voeren!

Onze medewerkers hadden uiteraard al hun VCA certificaten op persoonlijke titel. Nu zijn we als bedrijf ook gecertificeerd. We hebben met succes een VGM beleid ingevoerd  (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)  en het Nederlands Certificatie Kantoor heeft gecontroleerd of we aan alle eisen voldoen. Dit bleek het geval.

Daarom kunnen  we met trots zeggen dat we een VCA gecertificeerd bedrijf zijn  en staan we in voor gezond en veilig werken voor onze opdrachtgevers EN onze medewerkers.