Isolatiedikte

 

Het bepalen van de dikte van de isolerende laag is belangrijk en erg precies werk. Met een te dunne laag rond de leiding is er een grote kans op condensvorming. Dit moet voorkomen worden omdat anders corrosie en daardoor schade ontstaat. Hoe groter de diameter van de pijp, hoe dikker de isolerende laag moet zijn.

Een goed afgemeten isolerende laag heeft, naast het noodzakelijk voorkomen van condens, nog een aantal gunstige bijkomstigheden. Zo wordt onder andere de sperwaarde verhoogd, dit leidt tot een geringere dampdiffusie en daarmee tot toename van de warmtegeleiding. En logischerwijs leidt een goede isolatiedikte tot minder energieverliezen.

De dikte van de isolatie rondom deze installatie is berekend op 19 mm. Nu de pijpen geïsoleerd zijn, kan het bedrijf ervan op aan dat er energie wordt bespaard en de installatie beschermd is tegen schade.

20150724_114521                  20150724_115030 (1)